Технологи ба стартап экосистемийн мэдээ мэдээллийг танд хүргэнэ.

Listly стартап нь технологийн салбарын анжел хөрөнгө оруулагчаас хөрөнгө оруулалтаа татлаа. 

“Listly” агентуудын бүтээмж, орлогыг нэмэх апп

Хүн төрөлхтний хоёрдогч хэл “КОД бичих” | Pinecone Academy

Б.Анхбаяр: Харилцагчдынхаа бизнес мөрөөдлийг биелүүлэхэд тусалдаг | Smart Logic

World