Технологи ба стартап экосистемийн мэдээ мэдээллийг танд хүргэнэ.

The Latest

December 09, 2023

Listly стартап нь технологийн салбарын анжел хөрөнгө оруулагчаас хөрөнгө оруулалтаа татлаа. 

Үл хөдлөх хөрөнгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй Listly нь анхны хөрөнгө оруулалтаа анжел хөрөнгө оруулагчаас татлаа. Хөрөнгө оруулалт авч буй зорилго нь Монголын зах зээлд ашиглагдаж буй…

Newsletter

Sign Up for Our Newsletters

Get notified of the best deals on our WordPress themes.