Технологи ба стартап экосистемийн мэдээ мэдээллийг танд хүргэнэ.

LinkedIn дээрх хамгийн эрэлттэй ур чадварууд

Busy shopping district, tourist destination

Энэхүү жагсаалтыг тэргүүлж байгаа нь “менежмент” бөгөөд тухайн багийг ямар ч нөхцөл байдал, орчинд удирдаж менеж хийж чадах ур чадварыг компаниуд хамгийн их эрэлхийлж байгаа аж. Харилцаа холбоо, манлайлах, багаар ажиллах гэх чадварууд нь жагсаалтыг мөн тэргүүлж байгаа ба сүүлийн жилүүдэд цахимаар ажиллах, өөр бусад орноос хамтран ажиллах нь харилцаа холбооны өндөр ур чадваруудыг шаардаж байгаа юм. 

Бизнесийн дотоод ур чадваруудаас гадна хэрэглэгчдээ мэдэрч хэрэгцээ шаардлагыг олж чаддаг ур чадвар нь өндөр эрэлттэй байдаг. Хэрэглэгчтэй харилцах, борлуулалт, төслийн менежмент, судалгаа, маркетинг гэх ур чадварууд нь удаах байруудыг эзэлж байгаа ба компаниудад хамгийн их хэрэгтэй байгаа 20 (hard & soft) ур чадварын жагсаалтыг танилцуулж байна. 

Soft skills 

1. Менежмент 

2. Харилцаа, холбоо (Communication)

3. Хэрэглэгчийн үйлчилгээ (Costumer service)

4. Манлайлал, удирдах

5. Борлуулалт

6. Төслийн менежмент

7. Судалгаа

8. Анализ 

9. Маркетинг

10. Багаар ажиллах 

Hard skills 

1. Програм хөгжүүлэх

2. SQL

3. Санхүү

4. Python 

5. Java

6. Дата анализ

7. JavaScript

8. Үүлэн технологи

9. Үйл ажиллагаа

10.CRM

Total
0
Shares

Leave a Reply

Related Posts
Mongolia
Read More

Монголын стартапын таатай орчин топ 100 улсын тоонд багтаж 88 дугаар байранд бичигдэж байна.

Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар 2020 оноос эхлэн дэлхийн гарааны бизнесийн экосистемийн атлас, судалгааны төв болох Израиль…
Total
0
Share