Технологи ба стартап экосистемийн мэдээ мэдээллийг танд хүргэнэ.

LinkedIn дээрх хамгийн эрэлттэй ур чадварууд

Busy shopping district, tourist destination

Энэхүү жагсаалтыг тэргүүлж байгаа нь “менежмент” бөгөөд тухайн багийг ямар ч нөхцөл байдал, орчинд удирдаж менеж хийж чадах ур чадварыг компаниуд хамгийн их эрэлхийлж байгаа аж. Харилцаа холбоо, манлайлах, багаар ажиллах гэх чадварууд нь жагсаалтыг мөн тэргүүлж байгаа ба сүүлийн жилүүдэд цахимаар ажиллах, өөр бусад орноос хамтран ажиллах нь харилцаа холбооны өндөр ур чадваруудыг шаардаж байгаа юм. 

Бизнесийн дотоод ур чадваруудаас гадна хэрэглэгчдээ мэдэрч хэрэгцээ шаардлагыг олж чаддаг ур чадвар нь өндөр эрэлттэй байдаг. Хэрэглэгчтэй харилцах, борлуулалт, төслийн менежмент, судалгаа, маркетинг гэх ур чадварууд нь удаах байруудыг эзэлж байгаа ба компаниудад хамгийн их хэрэгтэй байгаа 20 (hard & soft) ур чадварын жагсаалтыг танилцуулж байна. 

Soft skills 

1. Менежмент 

2. Харилцаа, холбоо (Communication)

3. Хэрэглэгчийн үйлчилгээ (Costumer service)

4. Манлайлал, удирдах

5. Борлуулалт

6. Төслийн менежмент

7. Судалгаа

8. Анализ 

9. Маркетинг

10. Багаар ажиллах 

Hard skills 

1. Програм хөгжүүлэх

2. SQL

3. Санхүү

4. Python 

5. Java

6. Дата анализ

7. JavaScript

8. Үүлэн технологи

9. Үйл ажиллагаа

10.CRM

Total
0
Shares

Leave a Reply

Related Posts
Read More

Ажлынхаа хажуугаар стартап санаагаа хэрэгжүүлж эхэлсэн | Lemon Press

Эдийн засгийн мэдээ уншмаар байвч ойлгохгүй байх тохиолдол цөөнгүй байдаг. Тэгвэл Ц.Анхбаяр, Э.Золбаяр нар бизнес, хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн…
Total
0
Share